Hieronder vindt U een voorbeeld persbericht. Dit kunt U door
kopiëren en plakken, openen in een tekstverwerkingsprogramma. 
De schuin gedrukte teksten  moet U vervangen door eigen informatie.
U bent vrij ook andere informatie of foto's uit onze website te gebruiken.
Voor vragen kunt U mailen naar de PR van het koor, zie info pagina.

 

Afrika-Engakoor in plaats

Het AFRIKA-ENGAKOOR uit Nistelrode en omgeving komt op …..dag datum maand naar plaats. In de Parochiekerk/zaal  van naam van de kerk  zal het koor de viering van tijd  uur opluisteren met  liederen uit diverse Afrikaanse landen: o.a. Congo, Kenia, Namibië, Zambia, Zuid-Afrika en uit het Engagebied in Papua Nieuw Guinea. Het koor wordt begeleid door percussionisten en de dirigente op accordeon.

Het belooft een bijzondere viering te worden met geweldig warme muziek, die van begin tot eind blijft boeien. De vreugdevolle muziek uit de landen van herkomst komt via dit koor in de harten van de bezoekers. De viering en de collecte staan in het teken van (indien bekend) thema actie of collecte noemen.

Eventueel meer informatie over het thema of de actie

Het Afrika-Engakoor is op 8 september 1997 opgericht als gelegenheidskoor dat twee missionarissen uit Nistelrode bij hun gezamelijke thuiskomst wilde verrassen door liederen uit hun werkgebieden te zingen: Pater Toon van Kessel, in Zambia in Afrika en Zuster Henrilena van der Laar, in het Engagebied in Papua Nieuw Guinea.

Het enthousiasme bij de toehoorders en de zangers was zo groot, dat men besloot door te gaan. Er zijn inmiddels 74, Nederlandse, leden in de leeftijd van 19 tot 89 jaar. Ze komen uit verschillende plaatsen in N.O. Brabant, met name uit Nistelrode en omgeving. Het repertoire is uitgebreid met liederen uit andere landen in Afrika. Via persoonlijke contacten in Afrika en Papua Nieuw Guinea zijn de originele teksten en melodieën naar de dirigente, Mayke Hendriks-van der Ven gekomen. In overleg met de missionarissen en door te luisteren naar bandjes en heeft zij de muziek voor vierstemmig gemengd koor bewerkt.

In kleurige Afrikaanse kledij gestoken, treedt dit blanke koor ongeveer 25 keer per jaar op, zowel in Brabant als daarbuiten. Het wordt begeleid door een percussie-groep en de dirigente op accordeon. Een aantal liederen wordt a-capella gezongen. Inmiddels heeft het koor meer dan 360 optredens verzorgd en daarmee geld ingezameld voor ‘Dichtbij’ projecten waarvan zeker is dat de opbrengsten er geheel aan besteed worden.

Thuis kunt u nog nagenieten, want de muziek van het koor is op 4 CD's opgenomen:
De vierde 'Siyabonga' is uitgebracht in maart 2010
De opbrengsten van deze CD’s gaan ook geheel naar de ‘Dichtbij Projecten’.

Om te komen delen in vreugde is iedereen, ook de kinderen, op ……dag datum maand van harte welkom in de naam Kerk, straat en nummer, plaats. Aanvang tijd  uur 

Voorproefje van muziekfragmenten, teksten en video op www.afrika-engakoor.nl
Informatie over de actie op www.